Veel gestelde vragen

Wat is jullie werkwijze tijdens de Coronacrisis?

Wij zijn in deze bijzondere tijden van Corona volledig operationeel en zullen, zo goed als de huidige situatie het toelaat, er voor u als cliënt zijn. We volgen daarbij de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. Wij zullen het persoonlijk contact met u onderhouden per e-mail, telefoon of videobellen en indien de omstandigheden het toelaten kunnen wij ook persoonlijk afspreken met in achtneming van de op dat moment geldende richtlijnen.

Doen jullie ook kleine schades?

Ja, kort na een ongeval is het niet altijd meteen duidelijk wat de gevolgen zullen zijn. We hopen altijd op snelle volledige genezing. Helaas is dat niet altijd het geval. Of een schade ‘klein’ kan worden genoemd, blijkt vaak pas achteraf.

Zijn jullie werkzaamheden echt kosteloos?

Ja. Onze kosten worden door de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij betaald.

Moet er vaak geprocedeerd worden?

Gelukkig haast nooit. Ongeveer 95% van de zaken wordt zonder een proces naar tevredenheid afgewikkeld.

Wie wordt mijn behandelaar?

Dat is afhankelijk van wat er gebeurd is en uw woonplaats. Het liefst heeft u natuurlijk een expert bij u uit de buurt. Mooyman heeft 15 experts in dienst die door het hele land verspreid wonen.

Komen mijn gegevens op straat te liggen?

Nee, wij voldoen aan alle eisen uit de privacy wetgeving. Als wij uw gegevens met derden moeten delen, vragen wij u uiteraard eerst om toestemming.

Hoe kan ik de voortgang in mijn dossier volgen?

Wij houden u digitaal op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in uw dossier.