Letselschade Mooyman | Specialisten in Letselschade Letselschade Mooyman | Specialisten in Letselschade

Het hoogste haalbare is ons gezamenlijke doel

Waarom mooyman?We werken kosteloos voor uKomen bij u op bezoekLandelijke dekkingKosteloze second opinion

Letselschade

Schakel direct onze hulp in

Als u gewond raakt, kan het zijn dat u medische kosten moet maken en sommige werkzaamheden enige tijd niet meer kunt doen, waarvoor u hulp moet inhuren. Dit noemen wij letselschade. Als iemand anders aansprakelijk is voor deze schade, kunt u deze schade verhalen. Meestal zal dit u niet meevallen omdat u weinig ervaring heeft op dit terrein. Gelukkig zijn er specialisten als Mooyman die het verhaal voor u kunnen oppakken. Wij onderscheiden ons door niet alleen met de schadevergoeding bezig te zijn, maar ook daadwerkelijk schouder aan schouder met u te staan in de moeilijke periode van herstel.

Over welke schade hebben we het?

Er kan sprake zijn van inkomensverlies, medische kosten, kosten voor thuishulp, aanpassing van de woning etc. Ook smartengeld wordt gezien als een schadecomponent. Smartengeld is een financiële vergoeding die iemand krijgt als hij door de schuld van een ander tijdelijk minder levensvreugde heeft. Wij kunnen voor u beoordelen of het verhalen van schade haalbaar is en zo ja samen met u bepalen hoe hoog de schadevergoeding zou moeten zijn.

Belangenbehartiging

Voor sommige kosten is een aparte verzekering. Denk bijvoorbeeld aan de ziektekostenverzekering voor dokterskosten. Het kan zijn dat door zo’n verzekering niet alle kosten worden vergoed. Het kan ook zijn dat er een eigen risico van toepassing is. Mooyman zal voor u in contact treden met deze verzekeraars. Wij zullen ook namens u de discussie aangaan met de verzekeraar van de veroorzaker zodat uw schade linksom of rechtsom wordt vergoed.

Wilt u hulp bij letselschade?

Mail MarcelMail Marcel

Mogen wij u helpen?

Marcel Pex
Letselschadespecialist
Esmeralda Schijff
Letselschadespecialist
Sanne Daemen
Letselschadespecialist
Romy Edwards van Muyen
Romy Edwards van Muyen
Letselschadespecialist
2023 © Postads. Alle rechten voorbehouden.